Taikuri Elias Kvist

TIETOSUOJASELOSTE

Elias Kvist tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Kvist Elias Sampo Benjamin Y-tunnus: 2955968-4

Osoite: Betonimiehenkatu 5 A 3, 90530 Oulu

Puhelin: 0442691839

Sähköposti: elias.kvist@hotmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Elias Kvist

3. Rekisterin nimi 

Elias Kvist asiakasrekisteri

4. Asiakasrekisterin tietosisältö ja tietolähteet 

Yritys kerää tietoja asiakasrekisteriin työtilausten ja yhteydenottojen yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. 

Säilytämme asiakasrekisterissämme seuraavia henkilötietoja:

• etu- ja sukunimi  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite)  • kiinteistön osoite ja asiakastiedot  • Y-tunnus (yritykset) 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Tarvitsemme asiakkaidemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, työn suoritukseen liittyvien raporttien ja pöytäkirjojen tekemiseen, asiakaspalveluun, asiakasviestintään, tilausten ja laskutusten hoitamiseen. 

Kvist Elias käsittelee asiakasrekisterinsä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

Yritykseni käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti. Sähköinen rekisteri on tallennettu pilvipalvelimelle tietokantaan, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin keinoin suojattuja. 

Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Henkilöillä, jotka käsittelevät henkilötietoja, ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen. 

Fyysiset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa siten, ettei niihin ole pääsyä kuin niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävänsä hoitamiseen. Tarpeettomat paperitulosteet hävitetään asianmukaisella tavalla.

Säilytän henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kirjanpito- tai muun soveltuvan lainsäädännön velvoittamana voin joutua säilyttämään tietoja pitempään.

Mikäli tapahtuu asiakkaan käsiteltäviä henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, ilmoitan siitä asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa saatuani sen tietooni.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille.

Toimestani henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lain niin velvoittaessa.

8. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin sekä pyytää tarpeellisia oikaisuja, täydennyksiä ja virheellisten tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomien tietojen poistamista. Tietojen tarkistamispyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtoa sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

9. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme myös tietosuoja-asioissa. Näin ollen pidättämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa vapaan harkintamme mukaan.

.